Interpellaties Zittingsperiode
Mondelinge vragen
Dringende vragenZitting :
Schriftelijke vragen

Indiener(s)
Bestemmeling(en)
Woord(en) in het opschriftENOF

Datum ontvangstvan // tot en met // 
Datum publicatievan // tot en met // 
Datum antwoordvan // tot en met // 
Parlementaire documenten

Opzoeken in tekst: biedt de mogelijkheid om, via sleutelwoorden, te zoeken in alle teksten in de openbare archieven, te weten in verslagen van de plenaire vergaderingen en de commissie vergaderingen alsook in de bulletins met de schriftelijke vragen